හෙළබිමේ සත්‍ය ඉතිහාසය (The True History of Sri Lanka)

21762239_131755664231531_3198978795468597123_n

පහත ඇත්තේ  දත්තය සහ අන්තර්ජාල web අඩවි, YouTube video එකතුවකි.

 siw helaya for web

There are, spread out over the Internet, a vast number of sites which expos us to a vast wealth of information about hidden, unknown, distorted and misinterpreted facts and information about Sri Lanka. On this page I try to bring some of these in a simple way so that those who are interested can sift thru the info easily.

The Buddha is said to be of the Lambakanna Dynasty and there is evidence that this Dynasty was rooted in Sri Lanka. In fact there is a reference to an area called Lambakanna in an old map of Sri Lanka. A PDF with documentation is given below for download.

ඉන්ටනෙට් එක පුරාම ලංකාව ගැන අප නොදන්නා, වැරදියට කියවුණු/ලියවුනු, විකුර්ති වුනු කරුණු රාශියක් අඩංගු වෙබ් අඩවි බොහූමයක් ඇත. මෙම පිටුවෙන් ඒවා සියල්ල එක තැනකට ගොමු කිරීම අරමුණු කෙරේ.

බුදුරජානන් වහන්සේ ලම්බකන්න ගෝත්‍රයට අයත් බව සඳහන් වේ. එම ගෝත්‍රය ලන්කාවටසම්බන්ද බව මෙසේ සාක්ෂි දැක්වෙන අතර පැරණි සිතියමක්ද ලම්බකන්න යන පෙදෙසක් නම් දැරෙ. මෙම කරුණට අදාළ pdf එකක් පහත දැක්වේ. එය බාගත හැක.

සිරි ලංකාවේ ලම්බකන්න ගෝත්‍රය. The Lambakanna Dynasty in Sri Lanka.

1620947_658371864277306_2089394657663921162_n10419991_658371800943979_5871330762228717612_n

map of taprobmap of sri lanka by james emerson tennantpolonnaru yugaye lankaawa

හෙළ බස මාගධී බව තහවුරු කෙරෙන ශිලා ලේඛන අනුරාධපුරයෙන් හා ඉන්දියාවෙන් Inscritptions found in Anuradhapura and India to show that the roots of the Sinhala language is Maghadi

අසෝක අධිරාජ්‍යයාට කලින් ලංකාවේ බ්ර්හාමීය අක්ෂර භාවිතයට සාක්ෂි confirmed-early-settlers-in-anuradhapura-communicated-through-the-use-of-the-brahmi-script-long-before-the-ashokan-period-in-india

https://www.facebook.com/sirilankaa/

http://www.mawbima.lk/thumb/epaper-images/62192.jpg

http://www.lakehouse.lk/budusarana/2008/07/10/tmp.asp?ID=fea03

බුද්ධාගම-සහ-බුදුදහම

Ancient names of Sri Lanka සිරි ලංකාවේ පැරණි නම්

Findings at the Kuragala Caves in Sri Lanka (Video – watch or download)

වන්දාමි මණ්ඩලාරමං ( මලියදේව අරහත් ඉතිහාසය )

Leave a Reply